طراحی سایت
جمعه 25 آبان 1397.

آموزش

 

شرکت مديريت مهندسی و فناوری میر آموزش و يادگيری را از مهمترين ابزارهای توسعه در هر سازمانی دانسته و لذا با استفاده از توانمندي های زير توانسته است کارنامه شایسته‌اي  از خود به جای گذارد:

  •   تحقيق و توسعه بروی روش های نوين آموزشی  
  •   اقدام به توليد دوره های آموزشی با استفاده از eLearning 
  •   استفاده از زيرساختهای فناوری اطلاعات جهت ارائه دوره های آموزش و يادگيری الکترونيکی (eLearning)
  •   استفاده اساتيد مجرب و کارآزموده
  •   بهره گيری از فضای آموزشی مناسب
  •   استفاده از تجهيزات پيشرفته جهت دوره های علمی و عملی 
  •   ارائه گواهينامه های آموزشی معتبر