طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

ارائه آناليزقيمت و برآورد هزينه پروژه

 

عنوان پروژه: ارائه آناليزقيمت و برآورد هزينه پروژه
تاریخ شروع: پاييز 97 
تاریخ خاتمه:  پاییز 97
کارفرما:
آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
محل اجرا: تهران

شرح پروژه: آنالیز قیمت کل پروژه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

شرح خدمات قرارداد: آنالیز قیمت کل پروژه ها و زیر پروژه های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح ذیل :

  • مشاوره، پشتیباني، نگهداري و به روز رساني سخت افزارو شبكه
  • مشاوره و نظارت بر پشتيباني و نگهداري سخت افزار، شبكه، مركز داده و خدمات شبكه اي
  • مشاوره و نظارت بر پشتيباني و توسعه سامانه هاي نرم افزاري وزارت آموزش و پرورش
  • مشاوره و نظارت بر پشتيباني و توسعه و بروز رسانیسامانه هاي نرم افزاري وزارت آموزش و پروش
  • خدمات انتخاب پیمانکار و مشاورین

اقدامات انجام شده:  در حال انجام

برچسب ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات, مشاوره و طراحی , خدمات مشاوره فنی, پروژه ­های فناوری اطلاعات