طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

بروز آوری برنامه استراتژيك

 

 

عنوان پروژه: به روز‌آوری برنامه استراتژيك
تاریخ شروع: 1395/02/25
تاریخ خاتمه: 1395/06/15
کارفرما: شرکت صنعتی بهپاک
محل اجرا: تهران ، مازندران

شرح پروژه:
پروژه حاضر در راستای توافق بین شرکت صنعتی بهپاک و شرکت میر، تعریف و آغاز گردید. حوزه عملكرد شركت صنعتی بهپاک، موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره‌برداری از کارخانجات پنبه پاک‌کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می‌باشد. گسترش روزافزون صنایع غذایی و تنوع سلایق مصرف‌کنندگان در جامعه و همچنین تعدد رقبای داخلی و خارجی و سیاست گذاری‌های آنان، نياز به تصميم‌گيري و سياست‌گذاري صحيح براي بقا و پيروزي در صحنه پيچيده رقابتي امروزه را براي شركت صنعتی بهپاک به دنبال داشته است.

شرح خدمات قرارداد:
به روز آوری برنامه استراتژیک برای شرکت صنعتی بهپاک شامل:

1- بررسي و شناسايي وضع موجود شركت صنعتی بهپاک

 • تعيين ذينفعان سازمان
 • به روز آوری گزارش تحليل عوامل خارجي موثر بر فعاليت شركت مطابق يك مدل رايج نظير PEST
 • به روز آوری گزارش تحليل عوامل داخلي موثر بر فعاليت شركت مطابق يك مدل رايج نظير پورتر
 • به روز آوری موقعيت فعلی استراتژيك سازمان در ماتریس SWOT

2- تعيين وضعيت مطلوب شركت صنعتی بهپاک

 • به روز آوری بيانيه ماموريت
 • به روز آوری سند چشم‌انداز
 • به روز آوری سند ارزش‌ها
 • تعيين استراتژي‌ها مطابق يك مدل رايج نظير BCG
 • به روز آوری راهکارهای استراتژیک
 • نقشه استراتژي شركت بر اساس كارت امتيازي متوازن BSC
 • تعيين اهداف كلان بر اساس كارت امتيازي متوازن BSC
 • تعيين اقدامات استراتژيك (پروژه‌هاي نهايي جهت اجرا)

3- ارائه نتایج پروژه

4- بازنگري و اصلاح نهايي

اقدامات انجام شده:
اتمام قرارداد

برچسب ها: برنامه ریزی استراتژیک, مدیریت استراتژیک, تحلیل و طراحی, کسب مزیت رقابتی, برنامه کسب و کار