طراحی سایت
چهارشنبه 27 تير 1397.

تحلیل بازار

 

"تحلیل بازار" روی جذابیت و پویایی یک بازار خاص در یک صنعت خاص مطالعه می کند. خدماتی که  ما به عنوان یک شرکت مشاور در این زمینه ارائه می دهیم به شرح ذیل می باشد: 

  •  تحقیق بازار، مطالعات موردی و مطالعات امکان سنجی
  •  مشاوره مالیاتی
  •  یافتن شرکای تجاری و سرمایه گذاری
  •  ارائه مستمر اطلاعات در خصوص مناقصات و فرصت های تجاری
  •  طراحی وب سایت، تبلیغات و خدمات پیشبرد فروش 
  •  مشاوره بیمه ای و پوشش ریسک

 به طور جزئی تر می توان به مواردی اشاره کرد که در مطالعات تحلیل بازار برای کالا و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد: 

 الف) برای کالا

1- قیمت خرده فروشی

2- قیمت عمده فروشی

3- محبوب ترین نشان های تجاری در میان اقلام وارداتی

4- محبوب ترین نشان های تجاری محلی

5- عوارض گمرکی و مقررات واردات

6- پذیرفته شده ترین انواع بسته بندی، وزن و مقدار در سطح مصرف کننده

7- استانداردها، مجوزها و محدودیت ها  

ب ) برای خدمات

1- قیمت های بازار

2- محبوب ترین ارائه کنندگان

3- مجوزها و امتیازات مورد نیاز