طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

تدوين برنامه توسعه بازار شركت کنترل فرايند صنعت مبتکر

 

عنوان پروژه :  تدوين برنامه توسعه بازار شركت کنترل فرايند صنعت مبتکر

تاريخ شروع 1395

تاريخ خاتمه 1395

كارفرما : شركت کنترل فرايند صنعت مبتکر

محل اجرا : تهران

شرح پروژه :

شرکت فرايند صنعت مبتکر در سال 1388 فعاليت خود را آغاز کرد و هم اکنون در حوزه‌هاي طراحي و اجراي پروژه هاي اتوماسيون صنعتي، خدمات فروش و خدمات آموزشي در صنعت نفت و گاز، برق و الکترونيک و انرژي فعال است.

شرح خدمات قرارداد :

  • بازبيني اسناد استراتژيك موجود
  • بررسي بازار كسب و كار و تحليل رقابت در داخل ايران و كشورهاي منطقه
  • تدوين برنامه توسعه كسب و كار
  • تعيين شاخصهاي كليدي قابل اندازه گيري در خصوص اهداف استراتژيك توسعه كسب و كار

داخل

  • تعيين شاخصهاي كليدي قابل اندازه گيري در خصوص اهداف استراتژيك توسعه كسب و كار

بين الملل

  • نظارت بر اجرا و ارزيابي نتايج پروژه

اقدامات انجام شده :

اتمام پروژه