طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

تدوين نقشه راه استراتژي

 

حوزه عملكرد شرکت مدیریت مهندسی و فناوری میر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مشاوره مدیریت، خدمات مشاوره در حوزه مدیریت انرژی، و آموزش است .با توجه به برنامه ریزی ها و اهداف بلندمدت و گام برداشتن در مسیر تعالی و رشد ، دغدغه‌های اصلی شرکت مطرح شد و این پروژه با تحلیل و شناخت وضعیت موجود آغاز گردید. در ادامه تحليل‌هاي محیطی (داخلی و خارجی) در كليه حوزه‌هاي كاري شركت،‌ تدوين نقشه راه استراتژي تا سطح تعيين سنجه‌هاي عملكردي (KPI) در دستور كار قرار گرفت.

 

برچسب ها: برنامه ریزی استراتژیک, مدیریت استراتژیک, تحلیل و طراحی, کسب مزیت رقابتی, برنامه کسب و کار