طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

تدوین برنامه استراتژیک

 

 
عنوان پروژه: تدوین برنامه استراتژیک
تاریخ شروع: 1393/02/20
تاریخ خاتمه: 1393/06/20
کارفرما: شرکت موج نیرو
محل اجرا: تهران

 شرح پروژه:
این پروژه در راستای توافق بین شرکت موج نیرو و شرکت میر، تعریف و آغاز گردید. در ابتدا به بررسی نحوه ی انجام کار و ضرورت مشارکت مدیران ارشد شرکت موج نیرو پرداخته شد. در این راستا دغدغه‌های اصلی کارفرما طرح و پروژه با تحلیل و شناخت وضعیت موجود شروع گردید.

شرح خدمات قرارداد:
تدوین برنامه استراتژیک برای شرکت موج نیرو

1- مرحله يك

 • تعیین ذینفعان سازمان
 • تدوین سند چشم انداز، ارزش ها، بيانيه ماموريت و اهداف بلند مدت سازمان
 • تحليل عوامل خارجي مؤثر بر فعاليت شركت
 • تحليل عوامل داخلي مؤثر بر فعاليت شركت

2- مرحله دو

 • تعيين استراتژي‌های شركت با توجه به عوامل داخلي و خارجي
 • اولويت بندي استراتژي‌‌ها
 • تعيين اقدامات استراتژيك

3- مرحله سه

 • تدوین برنامه عملیاتی اقدامات استراتژيك (برنامه 5 ساله)
 • جمع بندي و ارائه گزارش نهايي

4- مرحله چهار

 • ارائه نتایج پروژه
 • بازنگري و اصلاح نهايي

اقدامات انجام شده:
اتمام قرارداد

برچسب ها: برنامه ریزی استراتژیک, مدیریت استراتژیک, تحلیل و طراحی, کسب مزیت رقابتی, برنامه کسب و کار