طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

تقویم آموزشی نیم سال دوم 1395

 

 

برنامه آموزشی شرکت مدیریت مهندسی و فناوری میر

درنیم سال دوم 1395

(زيرمجموعه شرکت موننکوايران)

 

 **تخفیف ویژه برای دانشجویان** 

PLC Programming, Monitoring, Industrial Network     

عنــوان آغاز روزهاي كلاس ساعت كلاس

مدت دوره

پيش نياز

شهریه

(ریال)

PLS-CADD

95/10/14 سه‏ شنبه تا پنج شنبه 16- 8 24ساعت(3روز)  دانشجویان و مهندسین برق و قدرت 6,000,000

(مقدماتی) DIGSILENT

95/10/06 دو‏شنبه تا پنج شنبه 16- 8 32ساعت(4روز) 6,000,000 

(پیشرفته) DIGSILENT

95/11/19 سه‏ شنبه تا پنج شنبه 16- 8 32ساعت(4روز) (مقدماتی) DIGSILENT 6,500,000 
 DCS YOKOGAWA CS3000  Fundamental  95/07/06  سه‏ شنبه تا پنج شنبه  16- 8 24ساعت(4روز)   اشنایی با مدار منطقی 8,500,000  
DCS YOKOGAWA CS3000 - ENGINEERING 95/08/04  سه‏ شنبه تا پنج شنبه  16- 8  24ساعت(4روز) DCS YOKOGAWA CS3000  Fundamental  9,000,000  
DCS YOKOGAWA CS3000 - MAINTENANCE 95/09/02  سه‏ شنبه تا پنج شنبه  16- 8 24ساعت(4روز) DCS YOKOGAWA CS3000 - ENGINEERING   9,000,000

(PLC I (S7

SIEMENS

95/07/17 سه‏ شنبه تا پنج شنبه 16- 8 24ساعت(3روز) آشنایی با مدار منطقی  5,200,000  
95/08/20  پنج شنبه 16- 8 24ساعت(3روز)
95/09/02 سه‏ شنبه تا پنج شنبه 16- 8 24ساعت(3روز)
 95/10/18  شنبه تا دوشنبه  16- 8  24ساعت(3روز)

(PLC II(S7

SIEMENS

95/09/23 سه شنبه تا پنج شنبه 16- 8 24ساعت(3روز)

(PLC I (S7

(SIEMENS)

 5,300,000 

PLC SLC500

Allen-Bradley

95/08/20 شنبه تا دوشنبه 16- 8 24 ساعت(3روز) آشنایی با مدار منطقی   6,000,000

PCS7-I

95/07/11 یک ‏شنبه تا چهار‏شنبه 16- 8 32ساعت(4روز) PLC S7&WinCC    8,500,000 
95/08/22 ‏شنبه تا سه شنبه
95/09/13 ‏شنبه تا سه‏ شنبه

PCS7-II

95/09/14 یک ‏شنبه تا چهار‏ شنبه 16- 8 32ساعت(4روز) PCS7-I  8,500,000 

PLC400H

95/08/08 ‏شنبه تا چهار‏شنبه 16- 8 40 ساعت(5وز) PCS7-II  9,000,000     
95/09/14 یک ‏شنبه تاپنج ‏شنبه
95/10/19 ‏شنبه تا چهار‏شنبه

PLC400FH

95/08/17 دو‏شنبه تا پنج شنبه 16- 8 32 ساعت(4روز) PLC400H    8,500,000 
95/10/12 یک ‏شنبه تا چهار‏شنبه

مونيتورينگ با WinCC

95/09/06 شنبه تا سه‏ شنبه 16- 8 24 ساعت(3روز) آشنایی باPLC    5,400,000  
95/10/28 سه‏ شنبه تا پنج شنبه

WinCC Flexible

95/09/30 شنبه تا دوشنبه 16- 8 24 ساعت(3روز) ترجیحاً یک زبان برنامه نویسی    5,450,000   

PROTOOL

95/10/07 شنبه تا دوشنبه 16- 8 24 ساعت(3روز) (PLC (SIEMENS    4,450,000    

شبكه صنعتي

PROFIBUS

95/09/07 یک شنبه تا سه‏ شنبه 16- 8 24 ساعت(3روز) PLC     5,850,000    
95/11/12 سه‏ شنبه تا پنج شنبه

شبكه صنعتي

 ETHERNET

95/09/23 سه‏ شنبه تا پنج شنبه 16- 8 24 ساعت(3روز) (PLC I (S7   5,750,000  

شبكه صنعتي

MODBUS

95/11/26 سه‏ شنبه تا پنج شنبه 16- 8 24 ساعت(3روز) ( PLC(SIEMENS   5,950,000   

آشنایی با ابزار دقیق

95/09/06 شنبه تا دوشنبه 16- 8 24 ساعت(3روز) کارشناسان مرتبط با دوره 5,200,000    

 

Process Engineering

عنــوان

آغاز

روزهاي كلاس

ساعت كلاس

مدت دوره

پيش نياز

شهریه به(ریال)

PFD, P&ID and HAZOP STUDY (ترمیک)

95/09/20

شنبه و چهارشنبه

16-20

24ساعت#6روز

 

 دانشجویان مهندسی

 

000‚000‚6

PFD, P&ID and HAZOP STUDY(فشرده)

95/09/18

پنج شنبه

8:30-16:30

24ساعت#3روز

دانشجویان مهندسی

000‚000‚6

 ASPEN HYSYS (Primary Level) (ترمیک)

95/10/11

شنبه و چهار شنبه

16-20

24ساعت#6روز

 

PFD, P&ID and HAZOP STUDY

 

000‚000‚6

ASPEN HYSYS (Primary Level)(فشرده)

95/10/16

پنج شنبه

8:30-16:30

24ساعت#3روز

 

PFD, P&ID and HAZOP STUDY

 

000‚000‚6

ASPEN PLUS (PRIMARY LEVEL)(ترمیک)

95/11/09

‏شنبه و چهار شنبه

16- 20

24ساعت#6روز

ASPEN HYSYS

000‚000‚6

ASPEN PLUS (PRIMARY LEVEL)(فشرده)

95/11/14

پنج شنبه

8:30-16:30

24ساعت#3روز

ASPEN HYSYS

000‚000‚6

 

Piping Engineering

عنــوان

آغاز

روزهاي كلاس

ساعت كلاس

مدت دوره

پيش نياز

شهریه به(ریال)

اصول و طراحی پایپینگ

95/10/16

پنج شنبه­ ها

9-17

48ساعت#6روز

 

دانشجویان مهندسی

 

000‚500‚5

مدل سازی سه بعدی PDMS

95/09/18

پنج شنبه ­ها

8:30-16:30

40ساعت#5روز

اصول و طراحی پایپینگ

000‚000‚6

تحلیل تنش در لوله کشی صنعتی CAESAR II 

95/11/14

پنج شنبه­ ها

9-17

48ساعت#6روز

مدل سازی سه بعدی PDMS 

000‚000‚6

عملکرد و آشنایی با شیرآلات صنعتی در صنعت نفت و گاز 

95/10/02

پنج شنبه و جمعه ها

8:30-16:30

32ساعت#4روز

 اصول و طراحی پایپینگ

000‚500‚4

دوره تبیین و بررسی کد ASME B31.3 

95/10/09

‏ پنج شنبه و جمعه ها

9-17

32ساعت#4روز

 -

000‚000‚4

دوره طراحی خط لوله انتقال نفت بر اساس استاندارد ASME B31.4

متعاقبا اعلام می شود 

پنج شنبه­ ها

 9-17

24ساعت#3روز

 -

000‚500‚5

دوره طراحی خط لوله بر اساس استانداد ASME B31.8

متعاقبا اعلام می شود  

پنج شنبه ­ها

 9-17

 24ساعت#3روز

 -

 000‚500‚5

PMS( PIPING MATERIAL SPECIFICATION)

 متعاقبا اعلام می شود 

پنج شنبه­ ها

 9-17

 24ساعت#3روز

 اصول و طراحی پایپینگ

 000‚500‚5

   برای دانلود تقویم آموزشی اینجا را کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

تلفن: 81961090  و دورنويس :  89783392