طراحی سایت
جمعه 25 آبان 1397.

چشم انداز و ماموریت

 

چشم انداز:

شرکت مدیریت مهندسی و فناوری میر در افق 5 ساله، جزو 5 شرکت برتر دانش بنیان در ایران است که در کلیه حوزه های مشاوره و اجرای پروژه ها با به کارگیری فناوری های هوشمند اطلاعات فعالیت می کند.

 ماموریت:

ارائه خدمات فناوری اطلاعات ، مشاوره مدیريت، مديريت انرژی و آموزش های عمومی و تخصصی با تکیه بر فناوریهای نوین، تعهد به موفقیت و بهبود مستمر برای تمامی سازمانها در داخل و خارج از ایران

برچسب ها: خدمات مشاوره, تعهد رمز موفقیت, بهبود مسیر تکامل, دانش بنیان , فناوری اطلاعات, مدیریت انرژی , دانش های جدید