طراحی سایت
جمعه 25 آبان 1397.

تقویم دوره های حضوری : 

 

  • دپارتمان مهندسی عمومی
  • دپارتمان نفت،گاز و پتروشیمی
  • دپارتمان نیروگاه
  • دپارتمان هیدرولیک و نیوماتیک
  • دپارتمان برق و ابزاردقیق
  • دپارتمان انرژی
  • دپارتمان مدیریت
  • دوره های رایگان

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

تلفن: 81961070-81961090  و دورنگار :  89783392