طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

برنامه ریزی استراتژیک و حاکمیت شرکتی

 

شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرینپروژه حاضر در راستای توافق بین شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين و شرکت میر آغاز گردید . حوزه عملکرد شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين به عنوان یکی از شرکت ‌های بزرگ فعال در بخش واردات مواد و محصولات غذایی کشاورزی و کالاهای اساسی می باشد  . با توجه به تنوع زمینه های کاری شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ، شرکت مشاور در این پروژه، شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین را به عنوان یک هلدینگ در نظر میگیرد و تمامی شرکت های تابعه من جمله "شرکت شکر شاهرود" ، "شرکت قند نیشابور"، "شرکت ذرین ذرت شاهرود" ، "شرکت سرآمد صنایع بهشهر"  به چشم یک شرکت مستقل و زیر مجموعه هلدینگ شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین  نگریسته می شود.

 

برچسب ها: برنامه ریزی استراتژیک, مدیریت استراتژیک, تحلیل و طراحی, کسب مزیت رقابتی, برنامه کسب و کار