طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

طراحي ، پياده سازي و اجراي قابليت همکاري در طرح فهام

 

طرح جامع فهام (فراسامانه هوشمند اندازه گيری ملی) يکی از پروژه های بسيار بزرگ و زيرساختی وزارت نيروی جمهوری اسلامی ايران می باشد. هدف اصلی از تعريف و اجرای اين پروژه کاهش تلفات عملياتی و غير عملياتی در سطح شبکه توزيع برق می باشد. نظر به تعدد محصولات و نيز تامين کنندگان مختلف نياز به برقراری قابليت همکاری بين سامانه های نرم افزاری در سطوح بالادستی از نیازمنديهای اصلی اين طرح جامع می باشد.

هدف اصلی از اين پروژه ، پیاده سازی استاندارد IEC61968  در حوزه تعامل پذيری مابين سامانه ها  و  محصولات مختلف تامين کنندگان طرح فهام می باشد. به عبارت ديگر تعامل پذيری بين سامانه ای  قابليت حمل داده ها به صورت استاندارد در سطوح بالادستی شبکه هوشمند برق ایران را فراهم می آورد.

 

برچسب ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات, مشاوره و طراحی , خدمات مشاوره فنی, پروژه ­های فناوری اطلاعات, تعامل پذيری مابين سامانه ها, سامانه های نرم افزاری, تعامل پذيری , شبکه توزيع برق, شبکه هوشمند برق ایران