طراحی سایت
جمعه 25 آبان 1397.

مدل‌های حاکمیتی و عملیاتی

 

1- تعریف حاکمیت شرکتی

 در عصری که اعتماد در کسب و کار اهمیت بالایی دارد و بررسی دقیق سهامداران هر روز گسترده تر و شدید تر می شود،  برای سازمان ها رفتار مطابق با اهداف و اصول اصلی به منظور محافظت از شهرت و اعتماد بسیار اهمیت دارد. حاکمیت شرکتی یک مکانیزم حیاتی است که از طریق آن هیئت مدیره می تواند اطمینان دهد که رفتار نیروی کار آنها با هدف و اصول سازمان هماهنگ است  و اهداف و ارزش های شرکت ها در تصمیمات و اقدامات افراد تسری داده شده است.

حاکمیت شرکت یکی از مواردی است که در عبارات واژگان تجاری اغلب مورد استفاده قرار می گیرد - برخی ممکن است ادعا کنند که بیش از حد استفاده می شود - اما افراد مختلف اغلب دارای دیدگاه های متفاوت در مورد معنی واقعی آن هستند.

برای بعضی، حاکمیت شرکتی عمدتا در مورد ساختارهای قانونی است. برای دیگران، به طور عمده در مورد کنترل های کسب و کار، بررسی و تعادل در نحوه انجام کار افراد است. برای گروه سوم، یک مفهوم بسیار گسترده است که شامل کل راه کسب و کار و هدایت آن می شود.

مطابق بر تعریف سازمان همکاری های توسعه اقتصادی، اصول حاکمیت شرکتی OECD ، حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها توسط آن مدیریت و کنترل می شوند، حاکمیت شرکتی شامل مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت مدیره ، سهامداران و دیگر ذی نفعان آن است. ، حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت و ابزار دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد آن تعیین می شود .

 

2- لزوم استفاده از حاکمیت شرکتی

 •  همان گونه که می دانیم، در سال های اخیر فرآیند سرمایه گذاری خصوصی و مبتنی بر بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. لذا مفهوم خصوصی سازی، لزوم استفاده از حاکمیت شرکتی را در بین شرکت هایی که قبلا دولتی بوده اند افزایش داده است.
 • پیشرفت فناوری، بازارهای مالی آزاد، آزادسازی تجارت و سایر اصلاحات ساختاری، تخصیص سرمایه در بین اهداف رقابتی را در داخل و بین کشورها پیچیده تر کرده است. این پیچیدگی حاکمیت شرکتی خوب را مهم تر و البته مشکل تر کرده است.
 • با بزرگ شدن اندازه شرکت ها و نقش واسطه های مالی و نیز موسسات سرمایه گذاری، نیاز به حاکمیت شرکتی را بیش از پیش کرده است.
 • کنترل و اصلاحات، زمینه مالی محلی و جهانی را تغییر داده است. تناقض و شکاف ایجاد شده است.
 • افزایش یکپارچگی مالی بین المللی، افزایش جریان سرمایه گذاری و تجارت

 

3- مواردی که بر حاکمیت شرکتی موثر هستند

 •  حقوق بین المللی (معاهدات، توافق نامه ها، دستورالعمل ها)
 • حقوق ملی (کدهای قانونی)
 • قوانین محلی (قوانین دولتی)
 • قوانین عمومی کشور خصوصاٌ قانون تجارت
 • قوانین بورس
 • استانداردها، دستورالعمل ها
 • اسناد سازمانی شرکت (منشور/ اساسنامه شركت)
 • قوانین و مقررات شرکت (آئین نامه شرکت)

 

4- فواید و مزایای یک حاکمیت شرکتی خوب

 حاکمیت شرکتی خوب می تواند در سه موضوع اصلی خلاصه شود:

اولا، حاکمیت شرکتی موثر بر اساس یک دید کلی از آن چه که بیشتر برای کسب و کار مهم می باشد قرار دارد. طیف گسترده ای از ریسک هایی که سازمان با آن مواجه است و این  که چطور این ریسک ها به کسب و کار مرتبط است و اولویت های استراتژیک آنها. تنها با درک این زمینه ها می توان گفت که چه چیزی ریسک است و چه چیزی ریسک نیست.

دوم، با هیئت مدیره آغاز می شود و به پایان می رسد، که مسئول روشن کردن هدف مشخص شرکت، نشان دادن مقادیر مناسب و اطمینان از این که به آن عمل می شود، است.

سوم، رفتار و تصمیم گیری در لحظاتی که اهمیت دارند، نشان دهنده آزمون نهایی حاکمیت خوب شرکت است، خصوصا زمانی که یک بحران رخ می دهد.

هنگامی که هیئت مدیره موفق به ایجاد و حفظ حاکمیت شرکتی موثر می شود، مجموعه ای از مزایا را برای  کسب و کار ایجاد می کند که باعث ایجاد اعتماد بیشتر، انعطاف پذیری قوی و افزایش رقابت می شود. بنابراین، این فقط یک مسئولیت اخلاقی برای هیئت مدیره نیست بلکه یک مسئولیت تجاری بسیار قوی است.

 در اساس، بهترین حاکمیت شرکتی، ارتباط آشکار علی و معلولی از  هیئت مدیره، اهداف و ارزش ها به هنجارهای فرهنگی و رفتارهای روزمره در تمام سطوح ایجاد می کند. یک کسب و کار که می تواند این ارتباط را نشان دهد، می تواند از رقبای خود پیشی بگیرد و برای رسیدن به اهداف خود یک گام بیش تر به پیش برود.

 فواید و مزایای یک حاکمیت شرکتی خوب:

 •  افزایش دسترسی به منابع مالی: حقوق مالکیت بهتر، بازارهای سرمایه و مالی بهتری را به دنبال دارد.
 • کانال های رشد و توسعه: حاکمیت شرکتی خوب دسترسی به منابع مالی خارجی توسط شرکت ها را افزایش می دهد که منجر به سرمایه گذاری بیش تر، رشد بالاتر و ایجاد مشاغل بیش تر می شود. هزینه سرمایه را کاهش می دهد و ارزش شرکت را بیش تر می کند، سرمایه گذاری ها را جذاب تر می کند که موجب رشد و اشتغال بیش تر می شود. از طریق تخصیص بهتر منابع، مدیریت بهتر و ایجاد ثروت بیش تر، عملکرد عملیاتی بهتری را  ایجاد می کند. می تواند ریسک رکود مالی که هزینه های اقتصادی و اجتماعی مخربی دارد را کاهش دهد. منجر به روابط بهتر با تمام ذی نفعان می شود. بهبود روابط کارکنان و جنبه های اجتماعی مانند حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد.
 • ارزیابی بهتر شرکت: کیفیت حاکمیت شرکتی نه تنها بر دسترسی و مقدار تامین مالی خارجی تاثیر گذار است، بلکه بر هزینه سرمایه و ارزیابی شرکت نیز اثر گذار است.
 • عملکرد عملیاتی بهتر: حاکمیت شرکتی بهتر از طریق بهبود عملکرد ارزش ایجاد می کند. بهبود عملکرد از طریق مدریت کاراتر، تخصیص بهتر دارایی، سیاست های بهتر نیروی کار و سایر بهبودهای کارایی مشابه است.
 • کاهش ریسک بحران های مالی: روابط بهتر با سایر ذی نفعان: مدیریت ذی نفعان – مشارکت در موضوعات اجتماعی

 

5- محیط حاکمیت شرکتی

 •  کیفیت و در دسترس بودن اجرای قضایی و نظارت بر قوانین و مقررات
 • درک عمومی از شهروندی شرکتی
 • انتظارات اجتماعی در مورد اهداف شرکت
 • رقابت داخلی و بین المللی در بازار محصولات، خدمات و سرمایه، هم چنین، بازار برای مدیران و نیروی کار و کنترل شرکت

 

 6- اجزای اصلی حاکمیت شرکتی

1-6- رهبری: استراتژی رهبری و فرهنگ

 •  جهت دهی از بالا
 • هدایت
 • رئیس و مدیر عامل
 • تصمیم گیری
 • تنظیم استراتژی
 • مسائل و نمایندگی های رزرو شده
 • جلسات هیئت مدیره
 • روابط با مدیریت

 

 2-6- اثر بخشی: ساختار و نظارت بر عملکرد

 •  ترکیب هیئت مدیره و تعهد
 • جانشینی و انتخاب مجدد
 • کمیته های هیئت مدیره
 • ارزیابی هیئت مدیره
 • القاء و آموزش
 • اطلاعات و مشاوره مدیریت
 • ماهیت حاکمیت (Entity Governance)
 • روابط حسابرسان

 

  3-6- مسئولیت: ریسک

 •  ریسک پذیری
 • ریسک و فرهنگ کنترل
 • ریسک های اصلی و نگرانی ها
 • چارچوب مدیریت ریسک
 • نظارت بر ریسک و کنترل
 • چارچوب سیاست
 • ارزیابی اثربخشی

 

 4-6- بازپرداخت: کنترل و اطلاعات مدیریت

 •  جبران خدمات اجرایی و مزایا
 • دستمزد مربوط به عملکرد
 • طرح های تشویقی (طرح های اشتراکی / حقوق بازنشستگی)
 • تعادل بازپرداخت
 • پاداش ریسک تعدیل شده
 • کارت امتیازی متوازن
 • عملکرد غیر مالی

 

 5-6- روابط با سهام داران: شفافیت و گزارش دهی

 • مشارکت ذی نفعان
 • نشست عمومی سالانه (AGM)
 • گزارش مالی و غیر مالی
 • قانون گذاران

 

 7- ذی نفعان حاکمیت شرکتی

 • شرکت ها
 • هیات مدیره
 • مدیریت شامل مدیران ارشد و میانی اجرایی
 • اتاق های بازرگانی، انجمن های تجاری
 • بورس اوراق بهادار
 • انجمن های حرفه ای، از جمله انجمن ها ی حسابداران، حسابرسان، وکلای شرکت، بانکداران
 • سرمایه گذاران یا انجمن های سهامداران
 • بازار سهام و / یا قانون گذار اوراق بهادار
 • وزارت اقتصاد یا وزارت بازرگانی
 • بانک مرکزی
 • دانشگاه ها
 • سازمان های دولتی
 • سازمان های خودگردان
 • شرکت های مشاوره ای است که به شرکت ها، سهامداران، شرکت های دولتی و وکلای(نمایندگان) سهامداران مشاوره می دهند.
 • دولت

برچسب ها: برنامه ریزی استراتژیک, مدیریت استراتژیک, مشاوره و طراحی , تحلیل و طراحی, کسب مزیت رقابتی, برنامه کسب و کار