طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

مديريت ريسک شرکت کنترل فرایند صنعت مبتکر

 

کنترل فرايند صنعت مبتکر

عنوان پروژه : مديريت ريسک

تاريخ شروع : 1397

کارفرما : شرکت کنترل فرايند صنعت مبتکر

محل اجرا : تهران

شرح پروژه

شرکت فرايند صنعت مبتکر در سال 1388 فعاليت خود را آغاز کرد و هم اکنون در حوزه‌هاي طراحي و اجراي پروژه هاي اتوماسيون صنعتي، خدمات فروش و خدمات آموزشي در صنعت نفت و گاز، برق و الکترونيک و انرژي فعال است.

با توجه به اهميت آشنايي با ريسک در سازمان‌‌ها و مديريت هوشمندانه آن در شرکت‌هاي موفق، مدل حاکميتي ريسک در شرکت کنترل فرايند صنعت مبتکر پياده سازي شد.

شرح خدمات قرارداد:

  • تشكيل تيم ها و کارگروه‌هايي جهت معرفي و آموزش مفاهيم اصلي ريسک به آن‌ها
  • تدوين نقشه کلان فرايند مديريت ريسک
  • شناسايي ريسک‌ها از طريق تکميل شناسنامه ريسک
  • تحليل ريسک با روش FMEA و با در نظر گرفتن پارامتر‌هاي احتمال ريسک و شدت ريسک
  • ارزيابي ريسک‌هاي سازمان و اولويت بندي آن‌ها
  • تدوين برنامه پاسخ به ريسک
  • تحليل و تدوين شرح مسئوليت‌هاي واحدهاي مرتبط و مسئول در راستاي مديريت ريسک

اقدامات انجام شده:

اتمام قرارداد