طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

مدیریت ریسک شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین

 

 

عنوان پروژه : مديريت ريسک

تاريخ شروع : 1396

کارفرما : (شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین)

محل اجرا : تهران

شرح پروژه

شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر است که در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در بخش واردات مواد و محصولات غذایی کشاورزی و کالاهای اساسی فعالیت می‌کند. محصولات اين شرکت شکر ذرت سویا روغن برنج است . با توجه به ريسک‌هاي بسياري که به حوزه کاري اين شرکت مربوط است،  مديريت هوشمندانه ريسک و نيز اخذ استاندارد iso9001:2015 که ريسک از الزامات آن محسوب مي‌شود ، از اهميت بسيار برخوردار است.

مدل حاکميتي ريسک در اين شرکت در سه سطح فرايند‌ها، استرااتژي و ذي نفعان انجام شده‌است

شرح خدمات قرارداد:

  • تشكيل تيم هاي راهبري و اجرايي پروژه و ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي در خصوص فرايند مديريت ريسک
  • تدوين نقشه کلان فرايند مديريت ريسک
  • شناسايي ريسک‌ها از طريق تکميل شناسنامه ريسک
  • تحليل ريسک با روش FMEA و با در نظر گرفتن پارامتر‌هاي احتمال ريسک و شدت ريسک
  • ارزيابي ريسک‌هاي سازمان و اولويت بندي آن‌ها
  • تدوين برنامه پاسخ به ريسک
  • تحليل و تدوين شرح مسئوليت‌هاي واحدهاي مرتبط و مسئول در راستاي مديريت ريسک
  • پايش و کنترل ريسک

اقدامات انجام شده:

اتمام پروژه

 

برچسب ها: تحلیل و طراحی, برنامه کسب و کار , مدیریت ریسک