طراحی سایت
جمعه 25 آبان 1397.

پیام مدیر عامل

 

همانگونه که می دانیم در دنیای امروز زیرساخت های داده و اطلاعات ، عامل اصلی شتاب دهنده به پیشرفت ها و نیز ایجاد مفاهیم جدید در زندگی امروزه بشر است،  ورود اطلاعات به تمامی عرصه های صنعت و حتی زندگی  خصوصی و روزمره افراد ، دانشها و صنایع ترکیبی جدیدی را بوجود آورده است - که 10 سال پیش از این- تصور آنها کمی مشکل می نمود، امروز تمایز قایل شدن بین صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات بسیار سخت شده است، ایجاد مفاهیمی مانند کلان داده، اینترنت اشياء و ورود فناوریهای هوشمند به عرصه صنایع مختلف تمامی سازمانها را - فارغ از حوزه فعالیت و اندازه آنها -  بر آن میدارد تا خود را با موج عظیمی که راه افتاده است همسو ساخته و با تغییرات سریع که در حال شروع شدن است همگام سازند. 

در شرکت مدیریت مهندسی و فناوری میر، فکر میکنیم ساختار و نیز حوزه فعالیت سازمانها و بنگاه های اقتصادی آینده تصویری کاملاٌ متفاوت از امروز خواهند داشت و فعالیت در یک حوزه خاص بدون توجه به حوزه‌های مرتبط کاملاٌ غیر ممکن باشد.  فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی صنایع حضور داشته و هیچ پروژه ایی در هیچ صنعتی( در حال حاضر نیز) یافت نخواهد شد که در آن اطلاعات و داده ها نقشی کلیدی نداشته باشد.

نقطه مشترک در تمامی حوزه های اقتصاد آینده جهان،  داده ها و اطلاعات هستند که نقشی تعیین کننده در سمت گيری ،تصمیم سازی و تصمیم گیری تمامی ذینفعان خواهند داشت. در انتها به استحضار میرساند، بر آن هستیم تا با محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات خدماتی را در حوزه های مشاوره مدیریت، آموزش و نیز مدیریت انرژی ارائه نماییم، امید داریم که با فعالیت در هریک از حوزه‌ها مسوولیتهای فردی، اجتماعی و زیست محیطی خود به نحوه احسن به انجام رسانیم. 

 

جلال حسینی

مدیر عامل

 

برچسب ها: خدمات مشاوره فنی, تعهد رمز موفقیت, بهبود مسیر تکامل, دانش بنیان , فناوری اطلاعات, دانش های جدید , خدمات آموزشی, مدیریت و اجرای پروژه‌های تخصصی