طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

مشاوره به منظور برگزاری مزایده

 

 

 عنوان پروژه: مشاوره به منظور برگزاری مزایده دو مرحله‌ای انتخاب پیمانکار بهره‌برداری اقتصادی از تراز مخابراتی 284+ و بخشی از دکل برج میلاد
تاریخ شروع: 1392/02/17
تاریخ خاتمه:
کارفرما:
برج میلاد تهران

محل اجرا: تهران / برج میلاد

شرح پروژه:
پروژه حاضر پس از تعاملات فی مابین برج میلاد تهران و شرکت موننکو و هماهنگی‌ها و مکاتبات و جلسات متعاقب آن فی‌ما‌بین برج میلاد و شرکت میر، تعریف و آغاز گردید. در ابتدای امر محدوده پروژه، تدوین مدل و برنامه کسب و کار برای کاربری انتفاعی از تراز مخابراتی 284+ تعریف گردید. در این راستا خواسته‌های اصلی کارفرما از طریق مدیر طرح توسعه برج میلاد تهران شرکت مهندسین مشاور صحن بوستان به شرح زیر مطرح و مشخص گردید.

 • بررسی موقعیت و جایگاه تراز 284+ برج میلاد تهران و کاربردهای مخابراتی و ارسال داده این طبقه
 • ارائه کاربری و استفاده مخابراتی و داده‌ای از حداقل 5 برج مخابراتی جهان و مقایسه آنها با برج میلاد تهران
 • بررسی میزان تقاضا و پتانسیل بازار موجود برای استفاده از تراز مخابراتی ‌برج میلاد تهران
 • ارائه آلترناتیوهای مختلف برای کاربری اقتصادی و انتفاعی تراز مخابراتی برج میلاد تهران
 • ارائه خروجی‌های مربوط به مطالعات اقتصادی استفاده از تراز 284+ برج میلاد تهران
 • ارائه Business Plan و مدل مالی مربوط به آلترناتیوهای مختلف استفاده از تراز 284+ برج میلاد تهران
 • ارائه مطالعات ریسک برای آلترناتیوهای مختلف کاربری‌های مخابراتی تراز 284+ برج میلاد تهران

پس از انجام مطالعات اقتصادی طرح، قرارداد مستقیما با شرکت برج میلاد تهران و با شرح خدمات ذیل و برای تراز مخابراتی 284+ و 40 متر از 60 متر اول دکل منعقد شد.

شرح خدمات قرارداد:
تهیه و ارائه متن آگهی فراخوان و اسناد درخواست ارائه پیشنهاد مزایده (کیفی و کمی) به کارفرما.

 • پاسخگویی به سوالات کتبی و شفاهی مزایده‌گران.
 • بررسی کیفی مزایده‌گران شرکت‌کننده در فراخوان و تهیه لیست کوتاه برای دعوت به مرحله دوم.
 • ارسال اسناد درخواست ارائه پیشنهاد به مزایده‌گران لیست کوتاه.
 • بررسی کمی پیشنهادات ارائه شده، تعیین و اعلام سرمایه‌گذار و برنده نهایی.
 • اراده کامل مستندات قانونی برگزاری مزایده بهمراه گزارش کتبی به کارفرما.

اقدامات انجام شده:
پس از بررسی‌های اولیه و الگوبرداری از برج‌های جهان و همچنین شناخت بررسی ظرفیت‌های برج میلاد اقدامات زیر انجام و ارائه گردید:

 • تهیه طرح تجاری و مدل مالی مربوط به آلترناتیوهای مختلف استفاده از تراز مخابراتی 284+ برج میلاد
 • تهیه و تنظیم اسناد درخواست ارائه پیشنهاد مزایده
 • تهیه و تنظیم فراخوان دعوت به مزایده
 • ارزیابی کیفی شرکت‌کنندگان در فراخوان
 • تهیه لیست کوتاه برای دعوت به مرحله دوم (ارائه پیشنهاد مالی)
 • بررسی کمی پیشنهادات ارائه شده مزایده‌گران
 • انتخاب سرمایه‌گذار و برنده نهایی به همراه برج میلاد تهران.
 • تعيين اقدامات استراتژيك (پروژه‌هاي نهايي جهت اجرا)
 • ارائه نتایج پروژه
 • بازنگری و اصلاح نهایی

برچسب ها: مدیریت استراتژیک, مشاوره و طراحی , تحلیل و طراحی, کسب مزیت رقابتی, برنامه کسب و کار