طراحی سایت
يكشنبه 27 آبان 1397.

ثبت نام دوره

لطفا اطلاعات خود را وارد کنید
نام را وارد کنید
نام خانوادگی را وارد کنید
نام پدر را وارد کنید
کد ملی را وارد کنید
شماره تماس را وارد کنید
ایمیل وارد نشده یا قابل قبول نیست
Invalid Input
دوره را انتخاب کنید
عکس پرسنلی بارگذاری نشده یا فایل انتخاب شده مورد قبول نمی باشد. فایل انتخابی باید با پسوند jpeg ،jpg یا png بوده و سایز آن کمتر از 200kB باشد.
Invalid Input
Invalid Input
عکس پرسنلی بارگذاری نشده یا فایل انتخاب شده مورد قبول نمی باشد. فایل انتخابی باید با پسوند jpeg ،jpg یا png بوده و سایز آن کمتر از 400kB باشد.
ورودی نامعتبر
0 ریال
0 ریال
0 ریال
0 ریال
لطفا مبلغ دوره را به شماره کارت 8744-0008-7070-6037 به نام شرکت مدیریت مهندسی و فناوری میر، نزد بانک کشاورزی، واریز نموده و شماره پیگیری آن را در زیر وارد فرمایید و یا تصویر رسید را پیوست نمایید.
Invalid Input
عکس پرسنلی بارگذاری نشده یا فایل انتخاب شده مورد قبول نمی باشد. فایل انتخابی باید با پسوند jpeg ،jpg یا png بوده و سایز آن کمتر از 400kB باشد.
قابل قبول نیست